Uvjeti uporabe

PRAVNE INFORMACIJE

Ime mrežne (“web”) stranice:

[www.danposlije.info]

Izdavač /Objavljuje:

Laboratoire HRA Pharma SAS

OIB 420 792 582 RCS Nanterre sa sjedištem u Avenue de Paris br.200, F-92 320 Châtillon u Francuskoj (telefon: + 33 (0) 1 40 33 11 30)

Odgovorni urednik:

David Wright

Dizajn mrežne stranice:

LOOP New Media GmbH, Siezenheimer Str. 39, 5020 Salzburg, Austria

Smještaj i domena mrežne stranice:

DigitalOcean, LLC, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013 USA

Korištenje mrežne stranice [www.danposlije.info]

[www.danposlije.info] mrežnu stranicu (dalje u tekstu “mrežna stranica”) uređuje Laboratoire HRA Pharma SAS (dalje u tekstu “HRA Pharma”). HRA Pharma je međunarodna farmaceutska tvrtka koja razvija i prodaje lijekove iz područja ženskog zdravlja.

Svrha ove mrežne stranice je pružiti informacije vezane za hitnu kontracepciju. Te se informacije ni u kojem slučaju ne mogu smatrati medicinskom dijagnozom, koju može dati samo kvalificirani liječnik.

Pristupanje ovoj mrežnoj stranici i njeno korištenje podliježe ovim Uvjetima uporabe i svim primjenjivim zakonima i propisima. Koristeći ovu mrežnu stranicu, prihvaćate, bez ograničavanja ili mijenjanja, ove uvjete uporabe.

HRA Pharma zadržava pravo povremenog mijenjanja ovih uvjeta uporabe bez obveze prethodne najave, kako bude smatrala nužnim. Stoga savjetujemo da ih redovito provjeravate.

Ova mrežna stranica je javno dostupna.

SADRŽAJ I ODGOVORNOST

Svrha ove mrežne stranice je da bude infromativna. Napravljena je u skladu s načelima međunarodnih propisa. Slažete se  da je pristup i korištenje ove mrežne stranice i njenog sadržaja na vlastitu odgovornost.

HRA Pharma i bilo koja druga strana koja sudjeluje u stvaranju i postavljanju sadržaja na ovu mrežnu stranicu (ovime) izričto isključuje:

  • sve uvjete, jamstva i druge uvjete koji se na neki drugi način mogu podrazumijevati statutom, općim zakonom i načelima pravičnosti
  • svaku odgovornost za bilo kakav izravni, neizravni ili posljedični gubitak ili štetu nastalu bilo kojem korisniku a koja je proizašla iz pristupnja, uporabe ili nemogućnosti uporabe ove mrežne stranice, ili bilo kakve pogreške ili propusta u njenom sadržaju.

HRA Pharma ne prihvaća nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu uzrokovanu distribuiranim napadom uskraćivanjem usluge, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti vašu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog uporabe zvučnih i video materijala, podataka ili teksta na mrežnoj stranici ili bilo kojeg drugog aspekta mrežne stranice.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

HRA Pharma poštuje odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka No.2016/679 Europskog parlamenta. Informacije vezane uz obradu osobnih podataka kao i kolačiće ili slične tehnologije koje sadržava mrežna stranica detaljno su opisane u Pravilima o privatnosti i Pravilima o kolačićima (eng.cookies) dostupnim na mrežnoj stranici.

ZAŠTITNI ZNAKOVI I LOGOTIPI

Zaštitni znakovi i logotipi koji se koriste na ovoj mrežnoj stranici i koji su u vlasništvu HRA Pharme ne smiju se koristiti bez prethodnog odobrenja HRA Pharme.

AUTORSKA PRAVA

HRA Pharma vlasnik je ili nositelj licence svih autorskih prava na mrežnoj stranici. Sva su takva prava zadržana/pridržana. Možete preuzeti i zadržati na svom disku ili u tiskanom obliku jednu kopiju materijala objavljenog na ovoj mrežnoj stranici samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da ne uklonite bilo kakve obavijesti o autorskim pravima ili druge obavijesti o vlasništvu.

Ne smijete na bilo koji drugi način kopirati, distribuirati, prikazivati, preuzimati, mijenjati, objavljivati, prenositi ili koristiti cijeli ili dio bilo kojeg materijala bez prethodnog pisanog odobrenja HRA Pharme. Na drugom mrežne/internetskom poslužitelju ne smijete preslikavati cijeli ili dio bilo kojeg materijala kojeg je HRA Pharma objavila na ovoj mrežnoj stranici i ne smijete kopirati nijedan grafički prikaz sadržan u bilo kojem materijalu koji je objavljen na ovoj mrežnoj stranici.

Ništa što sadrži ova mrežna stranica ne može se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na osnovu bilo kojeg patenta ili zaštitnog znaka HRA Pharme  ili bilo koje treće strane implicitno, sprečavanjem dokazivanja tvrdnje ili na bilo koji drugi način. Osim kao što je izričito navedeno gore, ništa sadržano na ovoj mrežnoj stranici ne može se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na autorska prava čiji je vlasnik ili nositelj licence HRA Pharma.

PRIDRŽAVANJE PRAVA

HRA Pharma zadržava pravo izmjene ili brisanja materijala s ove stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

MJERODAVNO PRAVO

Francuski zakoni uređuju ove Uvjete uporabe i njihovo tumačenje, i francuski sudovi imaju isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojeg spora koji proizlazi iz ili je u vezi s ovim uvjetima uporabe.

RAZNO

Ako se bilo koja odredba ovih uvjeta uporabe smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovodivom, tada se takva odredba može isključiti bez utjecaja na valjanost, zakonitost ili izvršnost svih preostalih odredbi. Osim ako je izričito navedeno, ovi uvjeti uporabe predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i HRA Pharma u vezi s korištenjem ove mrežne stranice i sadržaja.

Zadnje ažuriranje: listopad 2019